Cybersec NewsБързи новини

61% от екипите за киберсигурност страдат от липса на персонал

Пандемията от Covid-19 засегна работната сила в почти всеки сектор на икономиката в световен мащаб. Проучване на ISACA и HCL Technologies разкрива какви са предизвикателствата в киберсигурността:

61% от екипите за киберсигурност страдат от липса на персонал

  • 61% от анкетираните 3500 ИТ специалисти посочват, че екипите им за киберсигурност не разполагат с достатъчно персонал
  • 55% казват, че имат незапълнени позиции
  • Според 50% кандидатите за работа в областта на киберсигурността не са достатъчно квалифицирани
  • Едва 31% поделят, че ЧР разбира нуждата от наемане на специалисти по киберсигурност

По-слаб екип за киберсигурност = повече допуснати кибератаки

Над 60% процента от анкетираните, които са имали повече кибератаки в миналото, съобщават, че са изпитвали недостиг на персонал или трудности при задържането на квалифицирани специалисти по киберсигурност.

През последната година стана още по-очевидно колко жизненоважна е киберсигурността за осигуряване на непрекъснатост на бизнеса. Компаниите и организациите, които са осъзнали тази нужда, преодоляват проблема с липсата на квалифицирани специалисти по следните начини:

Покажи още
Back to top button