Cybersec NewsКибератакиПолезни съвети

Шест начина да осигурите сигурна работна среда във фирмата

Антивирусният софтуер не е достатъчен; трябват ви ясни политики, политики за сигурност и добре обучени служители

Киберзаплахите еволюират постоянно и поставят бизнеса пред огромно предизвикателство. Наличието на антивирусен софтуер на служебните лаптопи вече съвсем не е достатъчно условие, за да се предпази компанията от компютърно престъпление. Необходими са много повече превантивни мерки, които да спрат или поне да намалят риска от заплахи.

Самата природа на заплахите се е променила. Преди 20 години основната цел на компютърните вируси беше да нанесат поражения на информационните системи. Днес различните видове малуер се ползват с цел финансова изгода. Достатъчно красноречиви доказателства са криптовирусите, които заключват данните ви и ги освобождават срещу откуп; както и cryptojacking атаките, които използват хардуерните ресурси във фирмата, за да добиват криптовалути за чужда сметка.

Заплахите са разнообразни и използват различни вектори на атака, затова и защитата на информационната сигурност трябва да е комплексна. В тази статия ще разгледаме 5 начина, по които можете да защитите компанията от киберзаплахи; или поне да минимизирате рисковете и последствията от тях.

Политики и процедури за сигурност

Всяка компания, която работи с информация, трябва да има ясно зададени политики и процедури за информационна сигурност. Те следва да са разписани и комуникирани със служителите, както и да следи за спазването им.

Политиките за информационна сигурност дават възможност за бърза и адекватна реакция при информационен пробив или друг проблем. Те представляват карта с инструкции, която може да се следва в непредвидени случаи. Така служителите знаят как да действат в зависимост от ситуацията: какви мерки да се вземат, какво да се и да не се прави, какви права за достъп до данни има всеки служител и т.н.

Обучения на служителите

Служителите са най-слабото звено в информационната сигурност на всяка организация. Техническите обучения им дават необходимите познания, за да идентифицират сами най-популярните онлайн заплахи като фишинг. Ето защо инвестицията в обучения се отплаща, особено предвид факта, че социалното инженерство все още е основния инструмент на повечето компютърни престъпници.

Инвестицията в обучения засяга и технически грамотните служители. Системните администратори трябва постоянно да надграждат уменията си и да придобиват нови такива.

Защита на отдалечен достъп и VPN

Отдалеченият достъп до информационните системи във фирмата трябва да е добре защитен. Уязвимостите в RDP (Remote Desktop Protocol) са добре известни на хакерите и често се експлоатират, за да се получи достъп до компютър или сървър, а от там и до цялата мрежа.

Когато служител  достъпва от разстояние информационни ресурси на фирмата, това трябва да става през VPN. Тази технология дава сигурност и конфиденциалност и предпазва от кражба на информация. Като допълнителна превантивна мярка може да ограничите броя на IP адресите и мрежите, които имат достъп до RDP.

Бекъп план и възстановяване на данните

Ако по някаква причина изгубите данните си – дали заради хакерска атака, природно бедствие или амортизация на сървърите – резервното копие на информацията ще ви помогне да се върнете към обичайния ритъм на работа, без да губите време и пари.

Да имате резервно копие на данните не означава просто да сте копирали някъде информацията. Резервните копия не трябва да са само на данните, а на интернет свързаности, резервни устройства в случай на хардуерен проблем. Това ще ви гарантира, че при какъвто и да било проблем, бизнесът ви да може да възобнови нормалната си дейност максимално бързо.

Многофакторна автентикация

Многофакторната автентикация намалява рисковете от неоторизиран достъп до информационните ресурси на организацията.

Повечето информационни системи по подразбиране са защитени с парола, но тя може да бъде разбита. Многофакторната автентикация действа като втори защитен слой. С нея се удостоверява самоличността на този, който достъпва информационните ресурси.

По този начин се намалява риска от кражба на чувствителна информация – независимо дали от външни лица или злонамерени служители.

Антивирусен софтуер

Антивирусните програми днес имат много по-разширени функции, отколкото преди две десетилетия. Днес те трябва да могат да засичат широк кръг от заплахи, включително вируси, троянски коне, червеи, спам, фишинг и т.н.

Ето защо постоянното обновяване на антивирусното решение в офиса е критично важно. Нови видове заплахи се появяват постоянно и няма как антивирусният софтуер да защитава работните станции, ако не е обновен и с достъп до база данни с новооткритите видове малуер.

Покажи още
Back to top button