Киберсигурност

 • Какви киберзаплахи да очакваме през 2022 г: Прогнозите на Microsoft и Sophos

  Два интересни доклада на тема киберсигурност привлякоха вниманието ни през изминалите дни:

  Microsoft Digital Defense Report (October 2021 edition) прави подробна дисекция на своята телеметрия и наблюдения, докато Sophos 2022 Threat Report обобщава  киберзаплахите към момента и прави прогнози за наближаващата 2022 г.

  Киберпрестъпленията като бизнес

  Общото в двата доклада е, че те разглеждат киберпрестъпления като услуга в престъпният свят (criminal-to-criminal market),  включваща:

  Специално внимание се обръща на развитието на престъпните картели, занимаваща се с ransomware и extortion – Conti, REvil и  др.

  Не всичко е такова, каквото изглежда

  Обща тема в двата доклада е и използването на dual-use инструменти, като CobaltStrike, Metasploit и mimikatz. Особено внимание се обръща на популярността на CobaltStrike сред престъпниците и на това, че лицензите за този инструмент в повечето случаи са откраднати от легитимни клиенти, използващи продукта.

  Интересен аспект е увеличението на броя инцидентите с инсталиран / инжектиран  web shell. И двете компании са единодушни, че това се дължи основно на откритите слабости и атаки към MS Exchange сървъри през изминалите 6-9 месеца – ProxyLogon, ProxyShell и т.н.

  Заплахите насочени към IoT и мобилни устройства/технологии също намират своето място в докладите, като прогнозите са за увеличено използване на artificial intelligence (AI) и machine learning (ML) от двете страни на барикадата.

  Бъдещи тенденции

  Единодушно е мнението, че Zero-Trust модел/архитектура и ZTNA  решенията са бъдещето при вече наложилият се хибриден модел на работа.

  Набляга се и на факта, че човекът си остава един от най-рисковите, но и най-важни за защитата от киберзаплахи фактори.

  Следването на правила помага

  От изтеклата информация за това как работи една престъпна организация (Recently leaked Conti ransomware playbook)  става ясно, че киберпрестъпниците не са някакви гениални същества, които трудно могат да бъдат спрени, а дори напротив! Оказва се, че те използват изключително прости и добре известни похвати, методи и инструменти (TTPs) !

  Именно това е и заключението в доклада на Microsoft – базова „хигиена“ и спазване на добри практики в  областта на сигурността биха ви защитили от 98% процента от атаките.

  Какви киберзаплахи да очакваме през 2022 г: Прогнозите на Microsoft и Sophos

  Същото мнение споделя и Sumedh Thakar (CEO и президент на Qualys) в интервю в Smashing Security podcast, което е и покана за годишната Qualys Security Conference на 15  -18 ноември 2021 г. (регистрацията за онлайн присъствие и обучение е напълно безплатна!)

  Допълнителни ресурси

  • Интервю на Kevin Magee (CSO в Microsoft Канада) относно Digital Defense доклада на Microsoft
  • Video: Decrypting Cobalt Strike Traffic With Keys Extracted From Process Memory
 • Полицията в Австралия може да достъпва устройства на заподозрени

  Нов законопроект ще позволи на полицията в Австралия да променя или изтрива данни, да контролира акаунти в социалните медии и да събира информация за мрежова активност на всеко лице, участващо в текущо разследване.

  Очакванията са новите полицейски правомощия да подпомогнат борбата срещу онлайн престъпността.

  Получавайки достъп до устройства на заподозрени, без нужда от изрична заповед, правителството се надява да улови не само отделни лица, но и цели мрежи от престъпни дейности.

  Законопроектът е внесен за одобрение и ще влезе в сила до 10 дни след приемането му.

 • 8 добри практики за предотвратяване на рансъмуер атака

  През последните няколко години станахме свидетели на значителен брой инциденти с рансъмуер. От лятото на 2021 г. ще запомним атаките срещу американски петролопровод с национално значение и международна софтуерна компания, които засегнаха доставчици на услуги (MSP) и техните клиенти надолу по веригата.

  Да припомним:

  Рансъмуер е злонамерен софтуер, предназначен да криптира файлове върху вашите устройства, така че те да станат неизползваеми за системата ви. Традиционно, атакуващите искат паричен откуп в замяна на декриптиране. С течение на времето хакерите подобриха своите тактики, с което заплахите станаха още по-разрушителни. Злонамерените участници все по-често ексфилтрират данните ви и след това заплашват да ги продадат или пуснат безплатно в мрежата ако откупът не бъде платен.

  Когато откраднатото включва чувствителна или лична информация или данни за достъп до засегнатите системи, дейността и репутацията на компанията ви може сериозно да пострадат.

  Препоръки за предотвратяване на рансъмуер атаки

  Каквато и да е организацията ви, съществува риск да станете жертва на инцидент с рансъмуер. Затова и отговорността за защитата на чувствителни и лични данни, съхранявани в системите ви, е ваша – като управляващ бизнеса или като отговарящ за киберсибурността.

  Ето какво е добре да направите:

  1. Поддържайте офлайн криптирани архиви на данни и редовно ги тествайте.

  Архивирането трябва да се извършва редовно. Важно е да поддържате офлайн копия, тъй като много варианти на рансъмуер се опитват да намерят и изтрият или криптират достъпни архиви.

  1. Създайте, поддържайте и упражнявайте основен план за реакция при киберинциденти, план за устойчивост и свързан с тях комуникационен план:
  • Планът за реакция при киберинциденти трябва да включва процедури за реакция и уведомяване в случай на рансъмуер атака
  • Планът за устойчивост трябва да предвижда начин на работа, ако загубите достъп или контрол над критични функции
  1. Обърнете особено внимание на уязвимости и неправилни конфигурации на всичките си критични системи. По този начин ще намалите възможността даден актив да бъде атакуван успешно:
  • Прилагайте най-добрите практики за използване на протокол за отдалечен достъп (RDP). Атакуващите често получават първоначален достъп до мрежата чрез открити и лошо защитени отдалечени услуги, които дават възможност за разпространение на рансъмуер.
  • Одитирайте мрежата за всички критични системи, използващи RDP; затваряйте неизползвани RDP портове; налагайте блокиране на акаунт след определен брой опити; прилагайте многофакторно удостоверяване (MFA); регистрирайте опитите за влизане в RDP
  • Провеждайте редовно сканиране на уязвимости, за да ги идентифицирате и отстраните, особено тези на устройства с интернет. Възползвайки се от услуги на външни експертни екипи, за да намалите експозицията си и вероятността да станете жертва на рансъмуер.
  • Актуализирайте своевременно софтуера, включително операционните системи, приложенията и фърмуера. Приоритизирайте своевременното закърпване на критични уязвимости и уязвимости на сървъри в интернет, както и софтуерна обработка на интернет данни, като уеб браузъри, приставки за браузъри и четци на документи. Ако бързото закърпване не е осъществимо, приложете съветите, предоставени от доставчика на съответния софтуер, за по-сигурна работа.
  • Уверете се, че устройствата ви са правилно конфигурирани и функциите за защита са активирани. Например, деактивирайте портовете и протоколите, които не се използват за бизнес цели.
  • Деактивирайте или блокирайте протокола за входящи и изходящи сървърни съобщения (SMB) и премахнете или забранете остарелите му версии.
  1. Намалете риска фишинг имейлите да достигнат до крайните потребители
  1. Практикувайте добра киберхигиена
  • Осигурете си актуален антивирусен софтуер
  • Приложете списък с разрешени приложения и забранете всички останали
  • Ограничете използването на привилегировани акаунти чрез политики за използване, контрол и управление
  • Използвайте MFA за всички услуги, доколкото е възможно, особено за уеб поща, виртуални частни мрежи (VPN) и акаунти, които имат достъп до критични системи
  1. Следете каква лична и чувствителна информация се съхранява във вашите системи и кой има достъп до нея
  • Ограничете данните, като съхранявате само информация, необходима за бизнес операциите ви. Уверете се, че данните се унищожават правилно, когато вече не са необходими.
  • Идентифицирайте компютрите и сървърите, на които се съхранява чувствителна лична информация. Не съхранявайте чувствителни или лични данни в системи или лаптопи, свързани с интернет, освен ако това не е от съществено значение за бизнес операциите ви. Ако лаптопите ви съдържат чувствителни данни, ги шифровайте и обучете служителите си на правилата за физическа сигурност на устройствата.
  1. Шифровайте чувствителната информация в покой и при транспортиране
  • Внедрете защитни стени от ново поколение за елиминиране на злонамерен или ненужен мрежов трафик
  • Обмислете прилагането на сегментиране на мрежата за допълнителна защита на системи, съхраняващи чувствителна или лична информация
  1. Уверете се, че вашите планове за реакция при киберинциденти и комуникационни планове включват процедури за реакция и уведомяване за инциденти при нарушаване на данни

  В случай че все пак станете жертва на рансъмуер:

  • Определете кои системи са засегнати и незабавно ги изолирайте. Ако повече от една система е засегната, веднага изолирайте цялата мрежа на ниво суич. Ако това не е възможно, намерете кабела на мрежата (например Ethernet) и изключете засегнатите устройства или ги премахнете от Wi-Fi, за да ограничите инфекцията.
  • Само в краен случай, ако засегнатите устройства не могат да бъдат премахнати от мрежата или мрежата не може да бъде временно спряна, изключете засегнатите устройства, за да избегнете по-нататъшно разпространение на заразата

  Забележка: Тази стъпка трябва да се извършва само ако е необходимо, тъй като може да доведе до загуба на артефакти на инфекцията и потенциални доказателства, съхранявани в  паметта

  • Ангажирайте вашите вътрешни и външни екипи и заинтересованите страни, като ги информирате как могат да ви помогнат да се възстановите от инцидента
  • Сериозно обмислете да поискате помощ от реномиран доставчик на услуги по киберсигурност и реакция при инциденти
  • Ако лична информация, съхранявана от името на други фирми, бъде открадната, уведомете тези фирми за нарушението
  • Ако инцидента включва лична идентифицираща информация, уведомете засегнатите лица, за да могат те да предприемат стъпки за намаляване на вероятността с тяхната информация да се злоупотреби

  Още по темата прочетете ТУК.

 • Възползвайте се от 121 безплатни инструмента срещу рансъмуер, събрани на един уебсайт

  Както многократно сме писали, рансъмуер е вид злонамерен софтуер, който заключва компютъра ви или криптира данните ви, като изисква да платите откуп, за да си възвърнете контрола върху засегнатото устройство или файлове.

  За да противодействат на заплахата, Европейският център за киберпрестъпления на Европол, Националното звено за високотехнологична престъпност на холандската полиция и McAfee създават No More Ransom (NMR). Инициативата подпомага жертвите на рансъмуер да извлекат своите криптирани данни, без да се налага да плащат на престъпниците.

  NMR отбелязва петата година на проекта, като стартира нов уебсайт. Модерен и лесен за употреба, той предлага актуализирана информация за рансъмуер, както и съвети как да предотвратите зараза.

  В момента сайтът предлага 121 безплатни инструмента, способни да дешифрират 151 семейства криптовируси.  Порталът е достъпен на 37 езика и обединява 170 партньори от публичния и частния сектор.

  NMR работи в помощ на пострадалите, но създателите му припомнят, че добрата хигиена на работа е първото ниво на защита:

  • Редовно архивирайте данните, съхранявани на вашите електронни устройства
  • Внимавайте върху какво кликате – винаги проверявайте къде води линкът
  • Пазете се от прикачени файлове в имейли
  • Поддържайте софтуера за сигурност и операционната ви система актуални
  • Ако станете жертва, не плащайте! Подайте сигнал за престъплението и потърсете на No More Ransom за инструменти за декриптиране
 • Кибератака порази най-големия доставчик на месо в света

  Най-голямата компания за преработка на месо в света е била обект на сложна кибератака.

  Хак на компютърните мрежи в JBS временно е спрял работата на няколко поделения на компанията в Австралия, Канада и САЩ и е засегнал хиляди работници.

  Става дума за рансъмуер атака и поискан откуп. Компанията е разбрала за пробива на 31.05.2021 и веднага е спряла всички засегнати ИТ системи – смята, че резервните сървъри не са били хакнати.

  ИТ системите са от съществено значение за съвременните месопреработвателни предприятия, като компютрите се използват на няколко етапа, включително фактуриране и доставка.

  JBS е най-големият доставчик на месо в света с повече от 150 завода в 15 страни и 150 хил. служители. Сред клиентите на компанията са множество супермаркети и заведенията за бързо хранене McDonald’s. В САЩ JBS преработва почти 25% от говеждото месо в страната и 20% от свинското месо.

  Атаката може да доведе до недостиг на месо или повишаване на цените за потребителите.

  Миналият месец доставката на гориво в югоизточната част на САЩ спря за няколко дни, след като рансъмуер атака порази най-големия американски петролопровод.  Colonial Pipeline потвърди, че е платил 4,4 млн. USD откуп на киберпрестъпниците, които разследващите свързват с Русия.

 • 10 заблуди за киберсигурността

  Екипът на Sophos за бързо реагиране (Sophos Rapid Response team) е съставил списък с най-често срещаните погрешни възприятия за киберсигурността. Става дума за грешки на мениджърите / администраторите, с които специалистите от екипа са се сблъскали през последните 12 месеца, докато са неутрализирали и разследвали кибератаки в широк кръг организации.

  Десетте най-разпространени заблуди по отношение на киберсигурността, които Sophos опровергава са:

  Заблуда 1: Ние не сме цел – твърде малки сме и / или нямаме ценни активи

  Контрапункт: Повечето киберпрестъпници търсят лесна плячка и бърза финансова облага – те преследват пропуски в сигурността и погрешни конфигурации, които могат лесно да използват. Ако смятате, че вашата организация не е цел, вероятно не проверявате редовно мрежата си за подозрителна активност и може да пропуснете ранни признаци на кибератака.

  Заблуда 2: Нямаме нужда от усъвършенствани технологии за сигурност, инсталирани навсякъде

  Контрапункт: Ежедневно се увеличават техниките за атака, които заобикалят или деактивират софтуера за защита на крайните точки. Сървърите вече са цел номер едно за атака и нападателите могат лесно да намерят директен маршрут, използвайки откраднати идентификационни данни за достъп. Всички грешки в конфигурането, пачването или защитата правят сървърите уязвими, включително тези под Linux. Дори нападателите често инсталират задна врата (backdoor) на Linux машини, за да ги използват после като безопасни укрития за достъп до мрежата ви.

  Заблуда 3: Имаме непоклатими политики за сигурност

  Контрапункт: Да, наличието на политики за сигурност на приложенията и потребителите е много важно. Те обаче трябва да се проверяват и актуализират постоянно, тъй като към устройствата, свързани в мрежата, се добавят непрекъснато нови функции и функционалности.

  Заблуда 4: Можем да защитим RDP сървърите от нападатели чрез промяна на портовете, на които се намират, и въвеждане на многофакторно удостоверяване (MFA)

  Контрапункт: Сканирането на портове от страна на нападателите ще идентифицира всички отворени услуги, независимо къде точно се намират, така че смяната на портове, само по себе си, предлага малка или никаква защита.

  Колкото до въвеждането на MFA, то е важно, но няма да подобри сигурността, ако политиката не бъде приложена за всички служители и устройства.

  Заблуда 5: Блокирането на IP адреси от високорискови региони като Русия, Китай и Северна Корея ни предпазва от атаки, идващи от тези географски локации

  Контрапункт: Блокирането на IP адреси от определени региони е малко вероятно да навреди, но може да създаде фалшиво усещане за сигурност, ако разчитате само на него за защита. Нападателите хостват своята злонамерена инфраструктура в различни държави, включително САЩ, Холандия и останалата част на Европа.

  Заблуда 6: Нашите архиви ни осигуряват имунитет срещу въздействието на рансъмуера

  Контрапункт: Поддържането на актуални архиви е от решаващо значение за бизнеса. Ако обаче те са свързани към мрежата, остават в обсега на нападателите и са уязвими на криптиране, изтриване или деактивиране при рансъмуер атака.

  Ограничаването на броя на хората с достъп до вашите архиви може да не подобри значително сигурността, тъй като нападателите ще са прекарали време във вашата мрежа, търсейки точно тези хора и техните идентификационни данни за достъп.

  По същия начин и съхраняването на резервни копия в облака трябва да се извършва внимателно – при инцидент, разследван от Sophos Rapid Response, е разкрито, че нападателите са изпратили имейл до доставчика на облачни услуги от хакнат акаунт на ИТ администратор и са го помолили да изтрие всички архиви – доставчикът е удовлетвотил молбата!

  Стандартната формула за сигурни архиви, които могат да се използват за възстановяване на данни и системи след атака с рансъмуер, е 3:2:1: три копия на всичко, на две различни системи, едната от които е офлайн.

  Последна забележка: офлайн резервни копия няма да ви защитят от престъпници, които крадат и заплашват да публикуват вашите данни, дори и да не ги криптират.

  Заблуда 7: Нашите служители разбират киберсигурността

  Контрапункт: Според The State of Ransomware 2021, 22% от организациите вярват, че ще бъдат засегнати от рансъмуер през следващите 12 месеца, защото е трудно да се спрат крайните потребители да компрометират сигурността.

  Тактиките за социално инженерство като фишинг имейли стават все по-трудни за откриване. Съобщенията често са ръчно изработени, точно написани, убедителни и внимателно насочени.

  Заблуда 8: Екипите за реагиране при инциденти могат да възстановят данните ми след рансъмуер атака

  Контрапункт: Това е много малко вероятно. Днес атакуващите правят много по-малко грешки и процесът на криптиране се е подобрил, така че намирането на вратичка, която може да премахне щетите, се случва изключително рядко.

  Заблуда 9: Ако платя откуп ще си получа обратно данните, откраднати при рансъмуер атака

  Контрапункт: Според доклада State of Ransomware 2021, организация, която плати откуп, възстановява средно около две трети (65%) от своите данни. Само 8% получават обратно всичките си данни, а 29% възстановяват по-малко от половината.

  Освен това връщането на данните е само част от процеса по възстановяване – в повечето случаи рансъмуерът напълно деактивира компютрите и софтуера и системите трябва да бъдат вдигнати от нулата, преди да се стигне до възстановяване на данните. Проучването през 2021 г. показва, че разходите за съвземане на бизнеса са средно десет пъти по-големи от търсения на откуп.

  Заблуда 10: Криптирането изчерпва атаката – ако оцелеем, всичко е наред

  За съжаление това рядко е така. Чрез криптирането нападателите ви дават да разберете, че са там и какво са направили.

  Вероятно те са престояли във вашата мрежа в продължение на дни, ако не и седмици преди пускане на рансъмуера. Те са проучвали, деактивирали или изтривали резервни копия, открили са машини с ценна информация или приложения, които да криптират, премахнали са информация и са инсталирали задни врати… Продължителното присъствие в мрежата на жертвата позволява на нападателите да предприемат втора атака, ако пожелаят.

  Как да се справите с организирането на киберсигурността във вашата фирма, прочетете тук:

 • Ransomware двойно криптира вашите данни

  Ransomware групите винаги са били находчиви в преследването на печалба. Ако платите откуп и се върнете към обичайната си работа – удрят ви отново. Или не просто криптират системите ви, а първо открадват данните ви – заплашват да ги публикуват, ако не платите.

  Последното развитие? Хакерите криптират данните ви двойно: Дори след като платите за ключ за дешифриране, вашите файлове все още могат да останат заключени от друг вид зловреден софтуер.

  Препоръка:

  Най-добрата защита е превенцията: изисква инвестиции в решения за сигурност, но преди всичко – осъзнаване на мащабите на проблема.

  Ако сте станали жертва на ransomware може да сте изкушени да платите, но дали това ще реши проблема или само ще мотивира престъпниците да продължат с изнудването?

  Професионалистите в областта на киберсигурността са на мнение, че плащането на откуп трябва да бъде криминализирано.

 • Protective DNS – неразделна част от съвременната киберсигурност

  Protective DNS (PDNS) е услуга, която анализира DNS заявки и предприема действия за ограничаване на заплахите, като използва съществуващия DNS протокол и неговата архитектура. Тя предотвратява достъпа до злонамерен софтуер, рансъмуер, фишинг сайтове, вируси, злонамерени сайтове и шпионски софтуер, и по този начин прави мрежата по-сигурна.

  Как работи PDNS

  PDNS използва функционалността Response Policy Zone (RPZ). Тя представлява DNS resolver, който връща отговор на DNS заявки на базата на зададени политики. DNS resolver-а проверява както домейна, така и отговарящият му IP адрес срещу динамична база от данни –  в която се съдържат списъци на зловредни сайтове, налични от различни публично достъпни и частни източници. DNS resolver-a може да блокира или прерутира достъпа до такива сайтове на базата на зададеното действие в политиката. Когато PDNS получи злонамерена или подозрителна DNS заявка, той може да отговори по няколко начина:

  • Да ограничи достъпа до заявения домейн, като върне NXDOMAIN отговор – това означава, че няма IP адрес за заявения домейн
  • Да пренасочи заявката към алтернативна страница с информация, че първоначално заявеният домейн е блокиран
  • Да използва т.нар. „sinkhole“ похват за конкретния домейн, като по този начин ще предотврати или забави изпълнението на последваща кибератака (криптиране на машината или свързването й към CnC сървър). Този подход позволява на специалистите по киберсигурност да разследват инциденти, докато заплахата е все още активна в инфраструктурата.

  В помощ на киберсигурността

  Основната характеристика на PDNS е възможността категоризира домейни въз основа на threat intelligence. Агенцията по киберсигурност и сигурност на инфраструктурата (CISA) и Националната агенция за сигурност (NSA) на САЩ класифицираха категориите домейни, използвани от PDNS, в следните групи :

  • Фишинг: Сайтове, за които се знае, че хостват приложения, които злонамерено събират лична или корпоративна информация, включително идентификационни данни. Фишинг домейните могат да включват на пръв поглед сходни или близки като абревиатура имена на легитимни домейни (например go0com). PDNS може да предпази потребителите от случайно/непредизвикано свързване към потенциално злонамерена страница.
  • Разпространение на малуер и свързване към CnC: Сайтове, за които е известно, че обслужват злонамерено съдържание или се използват за командване и управление на зловреден софтуер върху машините на жертвите. Те могат да хостват злонамерени JavaScript® файлове или да събират лична информация за профилиране. PDNS може да блокира и предупреждава за опити за злонамерена връзка.
  • Алгоритми за генериране на домейни (DGA): Това са сайтове с динамично генерирани имена на домейни, които зловредният софтуер използва, за да заобиколи статичното блокиране от страна на наличните мерки за сигурност. Някои видове злонамерен софтуер, включително ботнет мрежите, зависят изцяло от комуникацията с инфраструктурата за командване и управление (CnC). Злонамерените лица използват алгоритми за генериране на домейни (DGA), за да заобиколят статичното блокиране – на ниво домейн или IP – чрез динамично генериране на имена на домейни. PDNS предлага защита от зловреден софтуер, използващ DGA, като анализира текстовите атрибути на всеки домейн и маркира тези, които са свързани с известни DGA атрибути.
  • Филтриране на определено съдържание: Сайтове, чието съдържание е в разрез с политиките ви за достъп: PDNS може да ограничи достъпа до определени категории като хазарт, онлайн игри, социални мрежи и др.

  Как PDNS помага

  • Блокира нови домейни в реално време, от момента на тяхното регистриране/създаване
  • Ограничава броя на потенциалните домейни, които могат да ви атакуват
  • Има възможност да ограничи/спре цялата зловредна изходяща DNS комуникация в случай на инфекция със зловреден код
  • Осигурява видимост, в реално време и в исторически план, на целия изходящ DNS трафик, което позволява да анализирате настъпили инциденти

  Услугата е подходяща за всички

  Можете да използвате услугата, какъвто и потребител да сте – работещи в офиса, отдалечено или у дома. За първите два типа, настройката и конфигурирането на позволените политики и категории се извършва от ИТ администратора. За работещите отдалечено е желателно свързването към PDNS да става чрез имплементирането на DoH – това дава възможност да се възползват от защитните механизми, независимо от къде се свързват с Интернет. Домашните потребители сами ще решат дали да се възползват от филтрирането на определени категории и сайтове или ще разчитат само на защитата от зловредни сайтове.

  В заключение

  Използването на PDNS ви осигурява още едно ниво на сигурност, като същевременно ви предоставя контрол и видимост върху целият DNS трафик. DNS е един от основните инструменти, използвани от злонамерените лица за комуникация, ексфилтрация на данни и т.н. Затова наличието и използването на DNS защита става неразделна част от съвременната киберсигурност. Допълнителна информация ще откриете ТУК и в следващата таблица:

  Източник : https://media.defense.gov/2021/Mar/03/2002593055/-1/-1/0/CSI_PROTECTIVE%20DNS_UOO117652-21.PDF
  Източник : https://media.defense.gov/2021/Mar/03/2002593055/-1/-1/0/CSI_PROTECTIVE%20DNS_UOO117652-21.PDF
 • 61% от екипите за киберсигурност страдат от липса на персонал

  Пандемията от Covid-19 засегна работната сила в почти всеки сектор на икономиката в световен мащаб. Проучване на ISACA и HCL Technologies разкрива какви са предизвикателствата в киберсигурността:

  61% от екипите за киберсигурност страдат от липса на персонал

  • 61% от анкетираните 3500 ИТ специалисти посочват, че екипите им за киберсигурност не разполагат с достатъчно персонал
  • 55% казват, че имат незапълнени позиции
  • Според 50% кандидатите за работа в областта на киберсигурността не са достатъчно квалифицирани
  • Едва 31% поделят, че ЧР разбира нуждата от наемане на специалисти по киберсигурност

  По-слаб екип за киберсигурност = повече допуснати кибератаки

  Над 60% процента от анкетираните, които са имали повече кибератаки в миналото, съобщават, че са изпитвали недостиг на персонал или трудности при задържането на квалифицирани специалисти по киберсигурност.

  През последната година стана още по-очевидно колко жизненоважна е киберсигурността за осигуряване на непрекъснатост на бизнеса. Компаниите и организациите, които са осъзнали тази нужда, преодоляват проблема с липсата на квалифицирани специалисти по следните начини:

 • Изкуствен интелект открива киберзаплахи

  Сингапурската фирма Flexxon е изобретила сторидж устройство (наречено X-Phy), което автоматично открива и елиминира заплахи за киберсигурността.

  Щом засече нарушение, X-Phy заключва данните и изисква удостоверяване от собственика им, за да разреши отново достъпа до тях.

  В сравнение с конвенционалния антивирусен софтуер, който трябва постоянно да се актуализира, устройството използва изкуствен интелект, за да търси малуер. Разработчикът му смята, че нуждата от хардуер за сигурност, който да подпомага съществуващия софтуер за защита се налага, поради непрекъснато нарастващите заплахи за киберсигурността, включително рансъмуер.

  Иновацията е в процес на изпитване в държавни агенции и индустриални компании и е възможно да бъде предоставена на потребителите още през 2022 г. Тя може да се използва в принтери, медицински устройства и фотокопирни машини, където не е възможно да се инсталира антивирусен софтуер.

  За разработването на X-Phy, Flexxon е получила финансиране от Агенцията за киберсигурност на Сингапур, в рамките на схема за иновации в киберсигурността през 2018 г. Целта на програмата е да помогне за разработването на авангардни продукти, които отговарят на стратегическите нужди на националната киберсигурност, а също така имат потенциално търговско приложение.

Back to top button