61% от екипите за киберсигурност страдат от липса на персонал

Пандемията от Covid-19 засегна работната сила в почти всеки сектор на икономиката в световен мащаб. Проучване на ISACA и HCL Technologies разкрива какви са предизвикателствата в киберсигурността:

По-слаб екип за киберсигурност = повече допуснати кибератаки

Над 60% процента от анкетираните, които са имали повече кибератаки в миналото, съобщават, че са изпитвали недостиг на персонал или трудности при задържането на квалифицирани специалисти по киберсигурност.

През последната година стана още по-очевидно колко жизненоважна е киберсигурността за осигуряване на непрекъснатост на бизнеса. Компаниите и организациите, които са осъзнали тази нужда, преодоляват проблема с липсата на квалифицирани специалисти по следните начини:

Exit mobile version