Зловреден код

Злонамерен код е събирателно понятие за всички видове софтуерни приложения, създадени с цел вреда на потребителя – независимо от начина, по който се разпространява или се инсталира кодът, как насочва или идентифицира компютърните системи или какви щети причиняват.

Back to top button