Какво ни е интересно

Влагаме повече в киберсигурност по време на пандемията, все още липсват специалисти

Проведено проучване показва, че COVID-19 е предизвикал хаос сред екипите за киберсигурност. Постепенно киберспециалистите преодоляват проблемите и дори извличат позитиви от ситуацията

Проведено е уеб-базирано проучване сред 600 киберспециалисти от седем държави и 19 индустрии. Кампанията се е състояла през август 2020 г. Изпълнител е CyberEdge – специализирана в областта на маркетинга на високотехнологични компании. Резултатите могат да бъдат обобщени така:

Отдалечената работа е все по-популярна в компаниите и все по-предпочитана от служителите. Рисковете, които крие тази тенденция вече са познати, а възможностите за минимизирането им – известни. Все повече технологии използват облачни структури. А знанието и последователността се изплащат.

Проучването е в контекста на извънредната ситуация, наложена от COVID-19. В тази обстановка множество компании бяха принудени да разрешат достъп до корпоративната си мрежа на лични устройства на служители. В много компании това е станало без наличие на разработени политики за отдалечена работа. Често не е била осигурена нужната защита и контрол над информацията.

Средният брой на служителите в една компания, които работят от дома, се е увеличил от 24% преди появата на COVID-19 до 50% към август 2020 г.

Основната цел на изследването е да покаже как пандемията е повлияла: бюджетите за ИТ сигурност, персонала, киберрисковете и приоритетите при внедряване на нови решения за киберсигурност. Ето какви са основните наблюдения:

COVID-19 е създал първоначален хаос сред екипите за ИТ сигурност

Трите най-големи предизвикателства пред специалистите са: увеличен обем заплахи и инциденти със сигурността, недостатъчен капацитет за осигуряване на отдалечен достъп (VPN) и увеличени рискове поради неконтролирани устройства.

53% от екипите не са разполагали с достатъчно персонал още преди началото на пандемията. Към момента ситуацията не се е подобрила.

Увеличават се бюджетите за киберсигурност

54% от анкетираните са увеличили оперативните си бюджети за киберсигурност в средата на годината със средно 5%. 64% от организациите планират нарастване от около 7% на разходите за сигурност през 2021 г.

Повишило се е търсенето на решения за киберсигурност, базирани в облака

75% от анкетираните са изразили предпочитание към решенията за киберсигурност, разположени в облачни платформи. Това се дължи на факта, че отдалечената работа и наличието на по-малко ИТ персонал, възпрепятства поддържането на локални решения за сигурност. Трите най-търсени облачни услуги през пандемията са Secure Web Gateway (SWG), Next-generation Firewall (NGFW) и Secure Email Gateway (SEG).

Намалели са разходите за ИТ персонал, ангажиран с киберсигурността

2/3 от компаниите са били принудени временно да намалят разходите: 36% чрез замразяване наемането на нов персонал, 32% – с намаляване на отработените часове и 25% – като прекъснат работа. Само 17% от анкетираните организации са били принудени да съкращават ИТ персонал.

Отчетена е ползата от обучение и сертифициране

78% от специалистите, притежаващи професионални сертификати за киберсигурност, смятат, че това ги е направило по-добре подготвени за справяне с предизвикателства, предизвикани от пандемията. Очаква се компаниите да увеличат бюджетите си за обучение по киберсигурност средно с 6% през 2021 г.

Увеличил се е рискът, който внася работата с трети страни

В резултат на това 43% от компаниите са увеличили инвестициите си в технологии за управление на риска, свързан с трети страни (Third-party Risk Management – TPRM). 77% от тях търсят решения, които да им помогнат за автоматизирането на процеси по менажирането му.

Повишава се сигурността на притежаваните от служителите устройства

59% от компаниите предоставят антивирусен (AV) софтуер за личните устройства на служителите. 52% инвестират в решения за управление на мобилни устройства (MDM). 48% внедряват решения за контрол на достъпа до мрежата (NAC).

ИТ специалистите, ангажирани със сигурността на компанията, се радват да работят от вкъщи

81% от всички анкетирани са щастливи да работят от вкъщи. 48% биха продължили да работят дистанционно на непълно работно време. 33% биха работили от дома на пълен работен ден и след като пандемията бъде преодоляна.

Покажи още
Back to top button