киберпространство

 • ЕС приема нова стратегия за киберсигурност

  Съветът на Европейския съюз обяви, че официално е приел нова стратегия за киберсигурност, която да обхване текущото десетилетие (до 2030 г.).

  Документът предлага обща рамка за това как да се защитава бизнеса, организациите и гражданите на ЕС от кибератаки и да се насърчават сигурни информационни системи. Също така очертава планове как международното киберпространство да стане „отворено, свободно и сигурно“.

  Ключови моменти в новата стратегия са:

  • Засилване на способността да се правят автономни избори в областта на киберсигурността
  • Финализиране и прилагане на мерките на ЕС за 5G инструменти и за гарантиране на сигурността на 5G мрежите
  • Създаване на мрежа от оперативни центрове за сигурност в целия ЕС за подобряване на откриването и предвиждането на заплахи
  • Ускоряване приемането на ключови стандарти за интернет сигурност
  • Развитие на силно криптиране, като средство за защита на основните права и цифрова сигурност
Back to top button