Spoofing

Замаскиране (подправяне) на комуникацията от неизвестен източник, за да изглежда по начин, сякаш се осъществява от познат (доверен) такъв.

Spoofing (подправянето) може да се отнася както за имейли, телефонни обаждания, уебсайтове, така и за IP адреси, ARP, DNS сървъри. Използва се с цел да се осигури достъп до лична (чувствителна) информация на жертвата.

Например, атакуващият може да използва ARP spoofing, за да асоциира своя MAC адрес с легитимен IP адрес от мрежата, с което цели достъп до информацията, предназначена за истинската машина с това IP.

Back to top button