End-to-end Encryption

Криптиране от край до край (E2EE) е система за криптиране на комуникация (пренос на данни / данни в транзит), при която само крайните точки (потребители) могат да дешифрират информацията. Приложенията (най-често чат и и-мейл клиенти), използващи E2EE предоставят най-високо ниво на поверителност – дори доставчикът на самата услуга не може да „подслушва“ потребителите. Често такива технологии (приложения) се използват и от престъпници/терористи, което води пък до интерес на правителствата да имат „задни вратички“ (backdoors), позволяващи подслушване.

В държавите, които ограничават свободата на словото, E2EE комуникацията е забранена/незаконна.

Примери за E2EE приложения – Signal , ProtonMail, WhatsApp

Back to top button