CVSS

Common Vulnerability Scoring System – стандарт за оценка сериозността на уязвимостите на компютърната система. Резултатите се изчисляват въз основа на формула, която зависи от няколко показателя – колко лесно се експлоатира, нивото на въздействие и др. Оценките варират от 0 до 10, като 10 представлява най-голяма заплаха.

Back to top button