AUR

Последен ъпдейт на 10 април 2020 в 15:15 ч.

Arch User Repository или AUR е хранилище на Arch Linux, което е управлявано от потребители на платформата. Обикновено то съдържа дескрипшъни на пакети (PKGBUILDs), които позволяват компилирането на завършен пакет от сорс кода с makepkg и инсталирането му с pacman. AUR са създадени с идеята да улеснят създаването и споделянето на нови пакети от страна на най-различни разработчици, с които да бъдат разширявани и подобрявани стандартните такива на системата. Всеки разработчик може да гласува за определен пакет, представен чрез AUR – и, ако някой пакет с адекватен лиценз за дистрибуция събере достатъчно гласове, може да бъде включен в общото хранилище на системата.

Back to top button