Unix

  • Актуализирайте вашия Exim мейл сървър, за да не сте уязвими

    Exim пусна актуализация на защитата за отстраняване на множество уязвимости във версиите си преди 4.94.2.

    Exim е популрен мейл сървър, достъпен за големи Unix-подобни операционни системи и се предлага предварително инсталиран на Linux дистрибуции като Debian. Според скорошно проучване, около 60% от интернет сървърите работят на Exim.

    Още през есента на 2020 г. изследователите Qualys откриха множество критични уязвимости в мейл сървъра. Някои от тях, свързани заедно, могат да позволят дистанционно изпълнение на код и да предоставят root права на недоброжелатели.

    Препоръчително е да приложите корекции за тези уязвимости възможно най-скоро.

Back to top button