MDR

MDR е съкращение от Managed Detection and Response и представлява услуга за киберсигурност, която съчетава технология и човешки експертиза за наблюдение и реагиране на заплахи в реално време. Услугата MDR осигурява наблюдение на техните IT среди и активно управление на сигурността, което включва идентифициране, анализиране и реагиране при киберзаплахи.

Как работи MDR?

MDR услугите използват разнообразни технологии като SIEM (Security Information and Event Management), EDR (Endpoint Detection and Response), XDR (Extended Detection and Response) и AI (изкуствен интелект), за да събират и анализират данни от мрежови устройства, приложения и системи. Тези данни се обработват в реално време от специализирани експерти по киберсигурността, които използват своите познания и опит за идентифициране на подозрително поведение и потенциални заплахи. При откриване на заплаха, екипът предприема незабавни действия за изолиране и неутрализиране на инцидента, което минимизира щетите и поддържа услугите на бизнеса опериращи.

Back to top button