Evil Twin атака

Последен ъпдейт на 10 април 2020 в 15:07 ч.

Като се използват част от инструментите от пакета Aircrack-ng може да се подслуша информацията, която се генерира от безжичните точки за достъп. С нея може да се създаде идентично копие на съответното AP от което е взета. Тази атака се използва като основа, върху която да се изпълни успешна атака от тип MITM. Това позволява на трафика, който се изпраща към ново създаденото AP да се подслуша. Evil Twin атаката става много трудна за откриване, ако лъжливата точка за достъп осигурява свързаност с интернет или съответната мрежа, към която трябва да принадлежи.

Back to top button