CDN

Последен ъпдейт на 29 април 2024 в 06:42 ч.

Content delivery/distribution network е мрежа от географски разпределени data центрове, така че потребителите на онлайн услуги да бъдат обслужвани от най–близката до тях точка. Тази технология подобрява машрутизацията и оптимизира потока от данни, което води до ползи, като по–бързи и надеждни услуги.

Back to top button