CDN

Последен ъпдейт на 10 април 2020 в 03:06 ч.

Content delivery/distribution network е мрежа от географски разпределени data центрове, така че потребителите на онлайн услуги да бъдат обслужвани от най–близката до тях точка. Тази технология подобрява машрутизацията и оптимизира потока от данни, което води ползи, като по–бързи и надеждни услуги.

Back to top button