Remote Code Execution (RCE)

Атака с отдалечено изпълнение на код (RCE) е атака, при която нападателят изпълнява зловреден код на компютрите или в мрежата на организацията. Възможността за изпълнение на контролиран от нападателя код може да се използва за различни цели, включително за внедряване на допълнителен зловреден софтуер или кражба на чувствителни данни.

Back to top button