Multi-factor authentication

Многофакторната автентикация (многофакторното удостоверяване – MFA) е електронен метод за удостоверяване на самоличност. Потребителят, който иска да получи достъп до уебсайт или приложение, трябва да предостави на механизма за удостоверяване  две или повече доказателства (фактори), че това е самият той. Доказателствата могат да бъдат: нещо, което само потребителят знае (паролата), нещо, което само потребителят има (софтуерно или хардуерно генериран код/ключ) и нещо, което потребителят е (биометрични данни). Използването на този метод защитава потребителя от опити на други лица да получат достъп до неговите лични данни или финансови активи.

Двуфакторната автентикация (двуфакторното удостоверяване – 2FA) е вид MFA. Това е метод за потвърждаване на заявената самоличност на потребителите чрез използване на комбинация от точно два различни фактора – например парола и код/ключ.

Приложенията за удостоверяване на трета страна (2F- or MF Authenticators) извършват удостоверяване, обикновено чрез показване на произволно генериран и постоянно актуализиран код, който потребителят може да използва.

Back to top button