Internet of Things (IoT)

Последен ъпдейт на 10 април 2020 в 15:07 ч.

Интернет на нещата или Internet of things (IoT) е общото название на различни типове устройства (смартфони, сгради, превозни средства, черна и бяла техника и др.), които могат да си взаимодействат помежду си или с други устройства през вътрешна мрежа или през интернет, без да се изисква човешка интеракция.

Понятието се появява за първи път през 1999 г., а дефиницията му еволюира, заради непрекъснатото добавяне на възможност за свързване на нови устройства с интернет или в мрежа.

През последните години концепцията придоби особена популярност, заради разширяването на възможностите на безжична свързаност, развитието на технологиите в облака и навлизането на технологичните устройства и интернет в ежедневието на все повече хора по света.

IoT много често се асоциира с устройства като умни хладилници (които следят наличности и изтичане на срок на годност на съхраняваните храни), умни коли (които взаимодействат със светофарни уредби и пътна маркировка, за да се управляват сами), умни часовници и др. Употребата им обаче е много по-дълбока и включва следните средства:

  • Средства за идентификация – средства, с които се идентифицира устройството при взаимодействие с други устройства
  • Средства за измерване – сензорите, които превръщат заобкалящата ни среда в машинно четима информация
  • Средства за предаване на данни – всички възможни средства за предаване на машинно четимата информация към изчислителните центрова
  • Средства за обработка на данни – където на машинно четимата информация се предава контекст (т.е. преобразува се в разбираеми от потребителите данни)

Пример за начина, по който работи IoT – smart часовник. Той има GPS сензор (средство за замерване), който следи и събира информация за местоположението си. Информацията се предава на cloud инфраструктура, където от GPS координатите се създава маршрут на носещия часовника, средната му скорост, денивелация и др. – и така, човек може да види, например, до колко ефективна е била последната му тренировка.

Back to top button