Honeypot

Последен ъпдейт на 10 април 2020 в 03:07 ч.

Също – „буркан с мед“. Техника, която представлява примамка за хакери. Реално, това е система, което нарочно изглежда като апетитна хапка за хакер, а на практика е съвсем отделена от реалната мрежова инфраструктура. Това позволява на мрежовите администратори да наблюдават атакуващите и да изучават действията им, без нарушителите да знаят, че са наблюдавани. Honeypot-ът в действителност симулира поведение на реална система, която изглежда, че е част от мрежа, но всъщност тя е изолирана и внимателно наблюдавана. Програмите от този тип дължат името си на метафората „като муха на мед“.

Back to top button