BWAIN

Бъг с внушително име (just-a-bit-cynical term for Bug With An Impressive Name).
Често откривателите на по – сериозни и широко разпространени уязвимости и бъгове,
кръщават своите открития с прякори. Примери – Heartbleed, Badlock, Meltdown и Spectre.
Често тези прякори се използват, вместо официално приетата нотация за наименования Common Vulnerabilities and Exposures (CVE).

Back to top button