Zero Trust не е състезание, a непрекъснато пътуване

Zero Trust е рамка за информационна сигурност, изградена около концепцията „никога не се доверявайте, винаги проверявайте“ и „предполагайте, че имате пробив“. А не просто един продукт или платформа, които да закупите.

Откъде един администратор да започне с имплементирането

Някои доставчици на решения за киберсигурност се състезават да ви внушат, че те всъщност ви предлагат Zero Trust и че всичко, което е нужно да направите е просто да закупите техния продукт/платформа. Това не е така – те може да прилагат Zero Trust, но моделът не се изчерпва с едно единствено решение.

Ако сте решили да изградите Zero Trust архитектура във вашата организация, ще е добре да се подготвите за пътешествие. Ще ви помогнем с един подходящ пример – екосистемата Zero Trust eXtended (ZTX). Тя има следните минимални изисквания:

Zero Trust се адаптира лесно

Защитата на периметъра и други стратегии за киберсигурност, които може да сте използвали до момента, трудно биха се адаптирали към евентуална промяна. Те са проектирани около монолитни точкови решения, които не се интегрират помежду си.

Zero Trust обаче е проектиран така, че да подлежи на непрекъснат преглед и оптимизация и да се адаптира лесно към бизнес промените.

ZTX екосистемата включва едновременно технологични и нетехнологични области. Задължително е да попитате избрания от вас доставчик как възможностите на неговото решение за киберсигурност се вписват в тази екосистема. Ако не получите ясен отговор, това ще е сигурен знак, че Zero Trust моделът не е правилно приложен.

Доставчиците на решения за киберсигурност трябва да разберат, че Zero Trust е пътуване, различно за всяка организация. В противен случай те обричат клиентите си на неуспех.

COVID-19 значително промени начина ни на работа и принуди много организации да ускорят своята дигитална трансформация и изработване на стратегии за сигурност.

Обърнете специално внимание дали и как избраните от вас решения за киберсигурност се вписват в различните стълбове на екосистемата ZTX и най-важното – в цялостната Zero Trust стратегия на вашата организация.

Всяко ново решение, с което сте избрали да подсилите сигурността си, трябва да ви приближава до постигането на цялостен Zero Trust модел в организацията ви. Същевременно то трябва да подобрява опита на служителите ви, а не да бъде още един инструмент за защита, който пречи на правенето на бизнес.

Exit mobile version