Какво е Zero trust security и защо да го въведете в компанията си през 2020 г.

Моделът намаля шанса за успешен пробив в случай, че хакери все пак влязат в мрежата ви и се опитат да достъпят информация

Традиционната мрежова сигурност е изградена върху т нар. принцип на „замък и ров“ (castle-and-moat). В този принцип осигуряването на достъп до вътрешната мрежа от гледна точка на външния периметър е много трудно, но за сметка на това всеки който се намира вътре в мрежата по подразбиране се приема, че е доверен (сигурен) потребител.

Основният проблем в този принцип е именно това, че ако злонамерено лице си осигури достъп по някакъв начин до вътрешната мрежа, то то ще се счита за доверен потребител и по този начин ще има достъп до всички ресурси вътре в нея. Друга голяма слабост в този принцип се дължи на това, че в днешно време голяма част от информацията е разпръсната по различни доставчици на облачни услуги, което означава, че вече не се намира на едно централизирано място.

Zero trust security е модел за мрежова сигурност, който изисква стриктна идентификация на самоличността на всеки потребител и устройство, които се опитват да достъпят вътрешните ресурси, независимо дали те се намират в периметъра на вътрешната мрежа или извън нея. Няма конкретна технология, която да се свързва с този модел, а по-скоро това е подход към мрежова сигурност, който се базира на отделни принципи и методи.

Какъв е произходът на Zero trust security модела ?

Терминът „Zero trust“ е въведен от анализатор, работещ в Forrester Research Inc. през 2010 г., когато моделът за концепцията е представен за първи път. Няколко години по-късно Google обяви, че са внедрили този модел в своята мрежа, което доведе до нарастващ интерес в технологичната общност.

Използването на Zero trust security означава, че всеки потребител, искайки достъп до даден ресурс, се поставя под съмнение и се изисква удостоверяване от негова страна, независимо от това, дали е извън или в корпоративната мрежа. Това добавя още едно ниво на сигурност, което доказано предотвратява пробива в корпоративната мрежа.

Проучването на „Cost of a Data Breach“  на IBM за 2018 г. показва, че средната цена на един пробив в информационната сигурност на глобално ниво се оценява на около 3 млн. USD. Като се има предвид това число, не би трябвало да е изненада, че много организации вече нетърпеливо приемат Zero trust security като модел за мрежова сигурност.

Кои са основните принципи и методи, които стоят зад Zero trust security модела ?

Философията на този модел се базира на принципа, че злонамерените лица се намират както извън, така и в мрежата и по тази причина никой потребител или устройство не бива да бъде автоматично считано за сигурно. В допълнение на това, ключови принципи в този модел са:

Как да имплементираме Zero trust security модела в нашата мрежа ?

Няма единен метод, в който да са описани всички подробни и точни стъпки, поради простата причина, че този модел е доста гъвкав и е пряко зависим от сферата на изпълнение на дадената компания.

Точно тук идва ролята на специалистите по мрежова и информационна сигурност, които базирайки се на принципите, описани по-горе и, вземайки на предвид спецификата на работата на конкретната инфраструктура, ще могат да изготвят план за плавно мигриране към този модел.

За тяхно улеснение някои вендори са разработили готов продукт, като например Cloudflare Access на CDN гиганта Cloudflare, с помощта на който всяка организация вече може бързо и лесно да внедри Zero trust security модела в своята мрежа.

Exit mobile version