Три причини да използвате двуфакторна автентикация

Двуфакторната автентикация е процес, при който достъпът до информационен ресурс минава през две нива на сигурност вместо едно.

Традиционната защита на една информационна система е едностепенна. Тя разчита на парола или PIN код, за да ограничи достъпа до нея. Това означава, че ако някой знае паролата, той може да проникне в системата.

Двуфакторната автентикация добавя допълнителен слой защита. При нея е необходимо освен въвеждане на парола да се въведе и допълнителен код за сигурност. Този код се генерира на момента и може да бъде използван само веднъж. Така рискът някой друг да злоупотреби с паролата за достъп намалява значително.

Големи онлайн компании като Google, Facebook, Linkedin използват двуфакторна автентикация, за да защитят профилите на потребителите си. Банките използват двуфакторна автентикация, за да оторизират парични преводи на клиентите си при електронно банкиране.

Най-популярният метод за двуфакторна защитa е с мобилен телефон. При него потребителят въвежда паролата си за достъп и веднага след това получава код за сигурност на мобилния си телефон. Той трябва да въведе този код, ако иска да приключи процедурата по влизане.

Друг метод на двуфакторна защита е с физическо устройство: обикновено наречено токен. То генерира на момента код за сигурност, с който се получава достъп.

Двуфакторната автентикация е добър начин да защитите информаиционните ресурси в една организация. Тя се превръща в предпочитано средство за защита заради все по-голямото използване на облачни услуги. Друг фактор, който предопределя засиленото търсене, е използваният от все повече компании модел BYOD (Bring Your Own Device). При него служителите работят на свои собствени устройства, които носят навсякъде със себе си.

Защо да използвате двуфакторна автентикация във вашата фирма

1.Намалява риска от пробив в информационните системи на компанията 

Ако информационната система е защитена само с парола, всичко, което е необходимо, за да бъде пробита, е някой да знае паролата. Двуфакторната защита намалява тази опасност, защото освен паролата трябва да се въведе и втори код, който се знае само от собственика на мобилния телефон/токен.

2.Предотвратява кражбата на дигитална идентичност

Двуфакторната автентикация защитава дигиталната идентичност на лсужителите. Тя ограничава и възможността за неоторизиран достъп до профили, от които служителят извършва разплащания.

3.Може да се използва и без интернет свързаност

Някои решения за двуфакторна автентикация могат да се използват без интернет достъп. Тази функация се оказва много полезна, ако по някаква причина нямате достъп до Wi-Fi или мобилна мрежа.

Exit mobile version