Четири начина да се предпазите от измами със служебен имейл

Тази кибератака е лесна за изпълнение и може да струва скъпо на бизнеса

Последен ъпдейт на 13 октомври 2018 в 08:32 ч.

CEO scam е вид кибератака, при която някой се представя за мениджър на организация и нарежда парични преводи. Тя е комбинация от социално инженерство и известна техническа подготовка. Измамниците си набелязват организация и започват да проучват функциите на служителите в отделните звена.

Най-често тази информация се събира от медии или социални мрежи. От Linkedin например може да се разбере кой е изпълнителен директор и кой изпълнява функцията на финансов мениджър. Крайната цел е да се установи кои са хората, които се занимават с управлението на финансите в организацията.

След като знаят кой взема решенията, авторите на атаката могат да се представят за него и да наредят на служителя, който се грижи за разплащанията, да направи паричен превод до контролирана от тях сметка. Обикновено това става с имейл, чието съдържание в опростен вид звучи приблизително така: „Здравей, трябва да преведем спешно тези пари на наш партньор. Ето я банковата му сметка“.

Загуби за над $3 млрд.

CEO scam е част от т.нар. измами със служебен имейл (Business Email Compromise), които в световен мащаб са генерирали 3.6 млрд. долара загуби между 2014 и 2018 г. по данни на ФБР. От тях 672 млн. долара са отчетени извън САЩ.

Когато служителят получи писмо от шефа си, той рядко се съмнява в легитимността му. Това обяснява защо измамите със служебен имейл са толкова ефективни. Измамниците могат лесно да приспят бдителността на служителя и да го накарат да им прехвърли пари.

В много случаи служителят го прави без въобще да се усъмни. Той е убеден, че прави поредния паричен превод до партньор на организацията.

Как работи атаката

Има два основни начина, по които може да се осъществи CEO scam. Единият e чрез най-обикновено фалшифициране на имейл. В този случай хакерът изпраща имейл от адрес, който много прилича на адреса на мениджъра. За това не е необходима почти никаква техническа подготовка: има дори безплатни инструменти в интернет, които ви помагат да изпращате фалшиви имейли.

Другият начин е да се компрометира имейл акаунтът на определен мениджър и от него да се изпращат заповеди за парични преводи. Това позволява освен всичко друго да се проследи и комуникацията на мениджъра, да се опознаят стила и маниера му на общуване.

Как да предпазите бизнеса си

Провеждайте обучения на служителите си. Когато един служител познава механизма на атаката, той е по-малко склонен да стане нейна жертва.

Създайте ясна процедура за одобрение на парични преводи. Това включва вербално одобрение (например по телефон) на трансакции от страна на мениджъра. Когато трансакцията минава през няколко нива на одобрение, вероятността да се стигне до загуба намалява значително;

Използвайте антивирусен софтуер с вградени спам и фишинг филтри;

Използвайте софтуер за двуфакторна автентикация;

Exit mobile version