Supply Chain атаките с ръст от 68% за година

Според последните данни от Verizon’s Data Breach Investigations Report (DBIR), нарушенията във веригата на доставките са нараснали с 68% спрямо предходната година. Тези атаки представляват значителна заплаха за организациите, като подчертават необходимостта от по-здрави мерки за киберсигурност. За да се намали риска от нарушения във веригата на доставките, компаниите трябва да инвестират в по-сигурни технологии и да осигурят стриктно съответствие с киберсигурността.

По-нататъшни анализи на данните от DBIR са от съществено значение за разбирането на тенденциите в киберсигурността и за предприемането на подходящи мерки за защита. Всички организации трябва активно да проследяват и анализират своите вериги на доставки, за да идентифицират потенциални рискове и да предприемат необходимите стъпки за защита на своите данни и активи.

Източник: https://www.darkreading.com/cyber-risk/supply-chain-breaches-up-68-yoy-according-to-dbir

Exit mobile version