Нова платформа за споделяне на данни гарантира поверителност

Екипи на Mozilla и университета Принстън са създали платформата Mozilla Rally – разработена, за да гарантира неприкосновеност на личния живот, прозрачност и контрол на потребителите над собствените им данни и достъпа до тях.

Присъединявайки се към Rally, имате възможност да участвате в проекти за краудсорсинг на данни (комбиниране на усилията на множество хора, като всеки има своя собствен принос в крайния резултат).

Целта е да се постигне разбиране и да се намерят решения на социални проблеми, причинени от икономиката на данни. Платформата ще дава просто обяснение на целта на изследването, данните, които то събира, как те ще бъдат използвани и кой ще има достъп до тях.

Всички ваши данни се съхраняват в изолирани сървъри на Mozilla и достъпът до средата за анализ е строго контролиран.

Exit mobile version