Нарастващата комплексност на киберзаплахите се оказва все по-голяма пречка за сигурността на фирмите

Според неотдавнашен доклад големите предприятия се сблъскват със сложността на киберсигурността, тъй като се борят за ефективна борба с киберзаплахите. Проучването разкрива, че въпреки значителните инвестиции в мерки за киберсигурност, много големи корпорации все още са уязвими към кибератаки поради различни фактори, като например остарели системи и липса на информираност на служителите.

Освен това в доклада се подчертава нарастващата сложност на киберзаплахите, което прави все по-голямо предизвикателство за предприятията да изпреварят злонамерените участници и да защитят чувствителните данни.

Изследването подчертава значението на непрекъснатото обучение и образование на служителите в областта на киберсигурността, тъй като човешките грешки остават значителен фактор, допринасящ за нарушенията на сигурността. Въпреки тези предизвикателства, организациите се призовават да приоритизират инициативите за киберсигурност и да приемат проактивни стратегии за намаляване на рисковете и защита на цифровите си активи срещу развиващите се киберзаплахи.

Източник: https://betanews.com/2024/04/11/large-businesses-struggle-to-tackle-cyber-threats/

Exit mobile version