Мащабно изтичане на данни от облачната услуга на Nitro засяга Microsoft, Google, Apple и др.

Google, Apple, Microsoft, Chase и Citibank са сред засегнатите организации след успешен хак на услугата Nitro PDF – приложение, използвано за създаване, редактиране и подписване на PDF и цифрови документи.

Засегната от пробива е облачна услуга, използвана от клиентите за споделяне на документи с колеги или други организации. Откраднати са бази данни на потребители, както и 1 TB документи, които се продават на черния пазар, в частен търг с начална цена 80 хил. USD, твърди фирмата за киберсигурност Cyble.

Компрометираните записи съдържат имейл адреси, пълни имена, bcrypt хеширани пароли, заглавия, имена на компании, IP адреси и др.

Според Cyble, базите данни съдържат значително количество записи, свързани с известни компании, както е показано в таблицата по-долу:

Cyble е добавил данните към услугата си AmIBreached.com. Потребителите могат да изпратят своя имейл адрес и да проверят дали той е разкрит в открадната база данни.

Exit mobile version