Липсата на бекъп прави рансъмуеър атаките до 8 пъти по-скъпи

Неотдавнашно проучване хвърли светлина върху финансовите последици от атаките с рансъмуер, разкривайки, че те могат да бъдат до осем пъти по-скъпи от други киберинциденти. Докладът подчертава многостранния характер на тези атаки, които водят не само до преки финансови загуби, но и до разходи, свързани с престой, усилия за възстановяване и увреждане на репутацията. Тъй като средната цена на атака с ransomware надхвърля 730 000 USD, предприятията се призовават да приоритизират мерките за киберсигурност, за да намалят риска да станат жертва.

За да научите повече за финансовите последици от атаките с рансъмуер и как да укрепите защитата на организацията си, посетете https://www.exponential-e.com/blog/what-makes-a-ransomware-attack-eight-times-as-costly 

Exit mobile version