Коментарите в GitHub са използвани за разпространение на зловреден софтуер чрез URL адресите на Microsoft Repo

Изследователи в областта на сигурността са разкрили нова тактика, при която коментарите в GitHub се използват за разпространение на зловреден софтуер чрез URL адреси, свързани с хранилища на Microsoft. Киберпрестъпниците използват този метод, за да разпространяват зловредни кодове, маскирани като легитимни софтуерни актуализации или файлове, което представлява значителна заплаха за киберсигурността на потребителите. Тази техника подчертава значението на това да се проявява предпазливост при взаимодействие с връзки и съдържание в онлайн платформи, особено такива, които произхождат от непроверени източници.

Тъй като киберзаплахите продължават да се развиват, от решаващо значение е потребителите да останат бдителни и да прилагат най-добрите практики, като например да избягват кликването върху подозрителни връзки и редовно да актуализират софтуера за сигурност. Организациите също така трябва да дадат приоритет на обучението на служителите, за да повишат осведомеността за потенциалните рискове за киберсигурността и да насърчат проактивния подход към онлайн сигурността.

Източник: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/github-comments-abused-to-push-malware-via-microsoft-repo-urls/

Exit mobile version