ЕС приема нова стратегия за киберсигурност

Съветът на Европейския съюз обяви, че официално е приел нова стратегия за киберсигурност, която да обхване текущото десетилетие (до 2030 г.).

Документът предлага обща рамка за това как да се защитава бизнеса, организациите и гражданите на ЕС от кибератаки и да се насърчават сигурни информационни системи. Също така очертава планове как международното киберпространство да стане „отворено, свободно и сигурно“.

Ключови моменти в новата стратегия са:

Exit mobile version