Cisco предупреждава за драматично увеличение на атаките с отгатване на пароли, насочени към VPN мрежи

Cisco предупреждава за значителен ръст на атаките с отгатване на пароли, насочени към VPN мрежи, което подчертава повишените рискове за киберсигурността, пред които са изправени отдалечените работни места. Тези атаки включват киберпрестъпници, които се опитват да получат неоторизиран достъп до корпоративни мрежи чрез систематично тестване на често използвани пароли. Тъй като работата от разстояние продължава да бъде широко разпространена, организациите трябва да дадат приоритет на надеждните практики за управление на пароли и да въведат многофакторна автентикация, за да засилят защитата си срещу такива атаки.

С нарастването на работата от разстояние заплахите за киберсигурността, като атаките с пръскане на пароли, представляват значителен риск за чувствителните данни и мрежовата сигурност на организациите. Предупреждението на Cisco подчертава значението на проактивните мерки, включително редовни актуализации на сигурността, обучение на служителите и силни протоколи за удостоверяване, за намаляване на тези развиващи се заплахи и защита на средите за отдалечена работа.

Източник: https://www.darkreading.com/remote-workforce/cisco-warns-of-massive-surge-in-password-spraying-attacks-on-vpns

 

Exit mobile version