457 хил. USD: цената данните ви да останат конфиденциални (евентуално) след кражбата им

457 хил. USD. Толкова е откупът, платен от Университетът на Юта (САЩ), за да остане (евентуално) конфиденциална източена от образователната институция информация.

Кражбата на данните е станала след зараза с модерното вече поколение криптовируси, които първи източват информацията от заразените устройства, след което я криптират. Така хакерите искат два откупа – един за декриптирането и един за непубликуването на откраднатите данни.

Сериозната сума е била платена за сметка на действаща киберзастраховката. Засегнатите лица са предупредени да следят своята кредитна история за измамна дейност и да променят всички пароли, които използват онлайн.

Exit mobile version