Речник

Кийлогър

Приложение, използвано за записване на натисканите бутони на клавиатурата на компютър. Кийлогърът (Keylogger) сам по себе си не е вирус…

Прочетете повече »

Команден сървър

Команден сървър или C&C сървър е устройство, което се използва за координиране на действията на компютрите, заразени с бот, rootkit,…

Прочетете повече »

Компрометиране на бизнес кореспонденция (BEC)

Измама, в която хакерите компрометират официална имейл кореспонденция и подменят информация в нея с цел вреда на жертвата (бизнес или…

Прочетете повече »

Криптиране

Кодирането на информацията по такъв начин, че тя да е шифрована и да не може да бъде прочетена, без първо…

Прочетете повече »

Криптовирус

Семейство зловредни приложения, използвани за изнудване. Когато се активира, криптовирусът  криптира информацията на заразеното устройство, докато жертвата не плати откуп.…

Прочетете повече »
Back to top button
Close